Üyelik Sözleşmesi

Mobil Marketim, Kullanıcıların site üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, Kullanıcı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi,telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

 

Mobil Marketim, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

Kullanıcılara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan hallerhariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Müşteri, kişisel bilgilerinin Mobil Marketim’in kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek veistatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabileceğini ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşılabileceğini kabul eder.

Kişisel bilgiler, Mobil Marketim için veya işbirliği içerisinde olduğu üçüncü taraflara veya Mobil Marketim’in işi ileilgili olan verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya dakullanıcıların önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek,  Mobil Marketim veya işbirliği içinde olduğukuruluşlar tarafından, bu kullanıcılara doğrudan reklam, tanıtım pazarlamayapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla ve benzeri amaçlarla kullanılabilecektir.

Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılmasını istememesi durumunda Mobil Marketim’i iletisim(@)mobilmarketim.com adresinden mail yoluyla bilgilendirmesi yeterli olacaktır. 

 

Kullanıcı bilgileri ve kişisel bilgiler sadece kullanıcının bizzat kendisi tarafından değiştirilebilir. MobilMarketim ya da başka bir kullanıcının kullanıcı bilgilerine ulaşması veya bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

Mobil Marketim, Kullanıcıların kişisel bilgilerini kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginintamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucundagizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda,herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Kullanıcılar, sitenin kullanımınadair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) aracılığıyla elde edebilir. Ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

 

İşbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerini, dilediği zaman sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.

Değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yukarı

 

TEKLİF BEKLEMEK YOK !

Toplu Alımlar İçin Hızlı Alışveriş Dönemi Başladı.

"ÇOK AL AZ ÖDE"

Adet Arttıkça Artan İndirimler Ürün Detayda

 

Alışveriş Sepetim
  
Titizlikle kontrol ediyoruz, özenle paketliyoruz.