2500TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA

Ön Bilgilendirme Formu

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

SATICI'YA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı:      
(Bundan sonra  SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: 
Tel :   
Faks :    
E-posta :  

*Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

 

ÜRÜN TESLİMİ
Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ 'ye yani ALICI 'ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo taşıma ücreti, ilgili ürün sayfasında ve/veya sepette kargo ücretsiz olarak belirtilmediği müddetçe ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı/soyadı/ünvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI 'ya sipariş ödeme sayfasından önce teslimat bilgileri bölümünde açıkça bildirmek zorundadır.


CAYMA HAKKI
TÜKETİCİ 'nin, hiçbir hukuki vecezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslimaldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiğitarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade edereksözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süreiçinde SATICI 'ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veyataahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleriçerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarargörmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarınınçıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veyaALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslimtutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerinulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın bankahesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.


HÜKÜM
Mesafeli Sözleşmeler UygulamaUsul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkçamesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, SATICI tarafından düzenlenmiştir.


Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1(bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum,anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.


Adı- Soyadı: 

E-posta: 

Sepet Bilgileri :

Satıcı :

Alıcı :

Yukarı

Alışveriş Sepetim
  
Titizlikle kontrol ediyoruz, özenle paketliyoruz.